Att leva med hästar på riktigt nära håll är ett privilegium och för oss är hästarna och uppfödningen en stor passion! Hur de genetiska ”pusselbitarna” faller på plats är omöjligt att veta. Men för att öka chanserna att föda upp bra individer strävar vi hela tiden efter att ha avelsston med intressant härstamning, bra exteriör och blodslinjer med dokumenterat goda prestationer.

Fölboxarna är 12kvm stora med gummimatta på golvet och kameraövervakade så att vi kan följa fölningarna via en tv-monitor utan att störa. Inför fölning utrustas stona med ett sk. ”Birth Alarm” som ger utslag när stoet intar fölningsläge. För att vara säker på att stoets råmjölk innehåller tillräckligt med antikroppar mäter vi halten av antikroppar med hjälp en råmjölks refractometer, skulle råmjölken vara otillräcklig så har vi alltid infryst råmjölk av god kvalité att komplettera med.


Till fölen och åringarna tillämpar vi creep -feeding dvs. att de har fri tillgång till lämpligt kraftfoder i en fålla där inte de stora hästarna kommer in. Våra ston och föl går tillsammans dygnet runt i minst 6 månader då flyttar fölen till egna boxar på natten och fortsätter sedan att gå tillsammans med stona under dagtid ytterligare 2-3 månader. Vintertid är hästarna ute 12 timmar/dag med fri tillgång till hösilage. Vinterhagarna är stora och ger utrymme för mycket lek och spring. I sina boxar äter hästarna under kvällen och natten i lugn och ro den mängd kraftfoder och hösilage som var och en behöver.


Det förhållandevis låga antalet hästar och det faktum att vi lever med dem dagligen gör att vi känner varje individ och dess behov väldigt väl. Våra föl och unghästar hanteras mycket, de leds i grimma dagligen, binds upp och borstas ofta, och verkas regelbundet redan från födseln av utbildad hovslagare. Avmaskning och vaccinering sker enligt vår veterinärs rekommendationer. Vi analyserar allt grovfoder och har ett mycket bra och nära samarbete med Kraffts foderrådgivare.


Att köpa en unghäst som kommer från New Track innebär att Du väljer en häst som från första dagen behandlats som en egen individ och därav fått goda förutsättningar att bli en fysiskt och psykiskt stark tävlingshäst. Lycka till!